ŚLĄSK

Oficjalne Centrum Spinning® Zabrze

Spinning w Katowicach

Harmonogram zajęć SPINNING® (logo SPINNER® przy instruktorze) i zajęć IC w ProActiv

Obecnie harmonogram dostępny jest na stronie klubu ProActiv Katowice.
Instruktorzy samodzielnie ustalają plan zajęć z uczestnikami.

LEGENDA

Profil splający tkankę tłuszczową, budujący kondycję, średnia intensywność 65-75% HRmax
Profil siłowy, wysoka intensywność 75-85% HRmax
Pofil wydolnościowy, bardzo wysoka intensywność, do 90% HRmax