ŚLĄSK

Oficjalne Centrum Spinning® Zabrze

Metoda Karvonena

Mierzymy swoje tętno spoczynkowe: TetnoSp.

Jak mierzymy swoje tętno spoczynkowe?
Rano po przebudzeniu, przed wstaniem z łóżka, liczymy liczbę uderzeń serca przez jedną minutę (najlepiej pulsometrem). Ilość uderzeń w tym czasie przyjmujemy jako Twoje tętno spoczynkowe. Pomiar uderzeń możesz powtórzyć przez kilka dni z rzędu - najmniejszą zmierzoną wartość przyjmij jako Twoje tętno spoczynkowe do obliczeń w metodzie Karvonena.

Wzór: 226 (kobiety) / 220 (mężczyźni) – Wiek – TetnoSp = RT (rezerwa tętna).

Obliczamy:
RT * zakres (50%) + TetnoSp = Wartość Tętna dla 50%
RT * zakres (65%) + TetnoSp = Wartość Tętna dla 65%
itd..

Np.:
Mężczyzna, wiek 30, tętno spoczynkowe = 50 ud/min.
220 – 30 – 50 = 140 (RT)
140 * 50% + 50 = 70 + 50 = 120
140 * 65% + 50 = 91 + 50 = 141
itd..

Obliczone dla przykładu:
50% - 120
65% - 141
75% - 155
85% - 169
92% - 179
100% - 190